top of page

BROWS 
& BODY WAXING

Face
Brow wax $17
Brow enhancement $17
Brow wax + enhancement $27

Lip $10
Chin $10
Cheek $15
Nose $10

 

Body

Underarm $25
Brazilian $55

First-Time Brazilian $60
French bikini $45
Classic bikini $35
Butt Cheek Add-On $10
Half Leg Wax $45
Full Leg Wax $90
Full arm $45
Half arm $25
Chest $55
Stomach $25
Chest + Stomach $75
Back $55
Lower back $20
Butt $25

 

bottom of page